SPO Brandon Smith celebrates with his teammates at the end of the Kiwis vs Kangaroos rugby league test

SPO Brandon Smith celebrates with his teammates at the end of the Kiwis vs Kangaroos rugby league test